Medezeggenschapsraad

De Blokkendoos heeft een Medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zijn zowel het team als de ouders vertegenwoordigd met ieder drie leden. Alle leden zijn gekozen vertegenwoordigers van hun achterban en hebben zitting voor een periode van drie jaar. De leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak, dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur.

Het doel van de raad is om de belangen van zowel de ouders als het personeel zo goed mogelijk te behartigen. In het  MR statuut 2020 is vastgelegd welke besluiten het bestuur met de vraag om advies of instemming aan de MR moet voorleggen. Zo valt o.a. onder het instemmingsrecht van de MR het formatieplan, afwijkingen van de lestijden of  een  voorgenomen fusie. Het overzicht "instemming of advies" is geheel conform de Wet medezeggenschap op scholen. De MR heeft

MR reglement 2020

Mr huishoudelijk reglement  

De MR bespreekt regelmatig allerlei beleidszaken van de school en haar bestuur. De datums van de MR vergaderingen kunt u vinden in de schoolkalender op de website van de Blokkendoos. De vergaderingen zijn openbaar. Mocht u daarom vragen, ideeën, kritiek of klachten hebben, neem dan contact op met één van de MR-leden. Zij stellen zich op deze pagina aan u voor.
Wie zijn wij:

Ine Brants, moeder van Maartje  uit groep 8 en Aafke uit groep 5

Kim van den Boer, moeder van Lynn uit groep 8 en Levy uit groep 4

Maurits Vonken, vader van Kyra uit groep 5 en Finne groep 1-2C

Linda Rooij, moeder van Marjolein uit groep 4 en Sam uit 2B

Karen van der Kuy, moeder van Noor uit groep 4

Elke Mommertz, moeder van Jasmijn uit groep 8, Margo en Lilian uit groep 5

Waarom wij in de MR zitten:

Wij willen graag helpen bij alle onderdelen van de MR. Adviseren, beoordelen, goedkeuren en indien nodig of waar mogelijk afkeuren van het voorgestelde beleid, zowel op Blokkendoos, als Leerrijk-niveau.

Wie zijn wij:

Wij zijn de leerkrachten die in de MR zitten:

Annet Voogt, leerkracht groep 1-2a, werkzaam op woensdag, donderdag en vrijdag. 
Margreet Oerlemans, leerkracht groep 6, werkzaam op maandag, donderdag en vrijdag-ochtend. 
Paula Jansma, leerkracht groep 1/2b, werkzaam op maandag en dinsdag.

Waarom wij in de MR zitten:

Wij willen d.m.v. onze inzet en inbreng een steentje bijdragen tot het goed functioneren van de MR. U kunt altijd bij ons binnenlopen voor opmerkingen, vragen enz.