Aanmelding nieuwe leerling

Om uw kind aan te melden op onze school maakt u eerst een afspraak met de directeur Nick de Lange.

U kunt telefonisch een afspraak maken op nummer 0416-362335 of een mail sturen naar

infodeblokkendoos@leerrijk.nl