Vrije dagen en vakanties schooljaar 2018-2019

Donderdagmiddag                       13 september

Maandagmiddag                          8 oktober

Herfstvakantie                            15 t/m 19 oktober

Dinsdagmiddag                           27 november

Vrijdagmiddag                            22 december

Kerstvakantie                             24 december t/m 4 januari

Donderdagmiddag                      24 januari

Woensdag                                  20 februari

Voorjaarsvakantie                       4 maart t/m 8 maart

Donderdagmiddag                      28 maart

Meivakantie                               22 april t/m 3 mei

Woensdag                                 22 mei

Hemelvaart                               30 en 31 mei

Tweede Pinksterdag                   10 juni

Dinsdagmiddag                         18 juni

Zomervakantie                          8 juli t/m 18 augustus