Vrije dagen en vakanties schooljaar 2020-2021

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021 

Vrijdag                   25 september

Herfstvakantie         19 t/m 23 oktober

Dinsdag                  27 oktober

Kerstvakantie          21 december t/m 3 januari

Maandag                 4 januari

Voorjaarsvakantie    15 februari t/m 19 februari

Maandag                 22 februari

Tweede Paasdag      maandag 5 april

Koningsdag             dinsdag 27 april

Meivakantie            3 mei t/m 14 mei    

Hemelvaart             13 en 14 mei

Vrijdag                   21 mei

Tweede Pinksterdag  24 mei

Woensdag               9 juni 

Zomervakantie        24 juli t/m 5 september