Vrije dagen en vakanties schooljaar 2021-2022

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022 

Vrijdag                   8 oktober

Herfstvakantie         25 t/m 29 oktober

Dinsdag                  2 november

Kerstvakantie          27 december t/m 7 januari

Donderdag              13 januari

Voorjaarsvakantie    28 februari t/m 4 maart

Maandag                 7 maart

Tweede Paasdag      maandag 18 april

Meivakantie            25 april t/m 6 mei   

Woensdag               18 mei 

Hemelvaart             26 en 27 mei

Tweede Pinksterdag  6 juni

Woensdag               15 juni 

Zomervakantie        23 juli t/m 5 september