Voor- tussen- en naschoolse opvang

Buitenschoolse opvang en peuterarrangementen.
Vanaf dit schooljaar biedt de Blokkerndoos in samenwerking met de stichting Kinderopvang Midden-Brabant op 4/5 morgens peuterarrangementen aan in de school. De inhoud van een peuterarrangement komt bijna overeen met de vroegere peuterspeelzaal. Kinderen van 2 tot 4 jaar worden in de Blokkendoos opgevangen in een speciaal ingericht lokaal. Als u interesse heeft kunt u bellen met 0416-278472 of een mail sturen naar info@stichting-kmb.nl.
Dezelfde stichting biedt ook voor- en naschoolse kinderopvang aan op de Blokkendoos. De naschoolse opvang is verdeeld over twee groepen op De Blokkendoos. Zowel de kinderen van de groepen 1 t/m 4 als van 5 t/m 8 maken gebruik van de naschoolse opvang in een eigen ruimte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KMB via telefoonnummer 0416-278472.

Tussenschoolse Opvang
De Tussenschoolse Opvang wordt ook op school georganiseerd door Stichting Tussenschoolse Opvang Midden-Brabant (STOMB), zij zijn een onderdeel van KMB.
Het is mogelijk dat kinderen tussen de middag op school overblijven. Het overblijven is van 11.55/12.00 uur tot 12.45 uur. De kinderen eten gezamenlijk in de aula en in het overblijflokaal.
Tijdens het overblijven, kan er nadat er gegeten is, tot 12.45 uur gespeeld worden. Bij mooi weer gebeurt dit buiten, bij slecht weer in de aula, het overblijflokaal en de speelzaal. De overblijfkrachten zorgen voor het toezicht. De kleuters worden voor aanvang van de middagschooltijd door de overblijfouder naar hun lokaal teruggebracht.
Wilt u meer informatie over de Tussenschoolse opvang of heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Guido Paijmans van KMB, telefoon 0416-278472 email: tso@stichting-kmb.nl

Meer informatie via de volgende link: TSO assistent Blokkendoos