Over de school

De Blokkendoos is een van oorsprong katholieke school, die halverwege de zeventiger jaren is gesticht. Om precies te zijn op 1 augustus 1974. Destijds gestart met twee kleutergroepen en de groepen 3 en 4 om daarna uit te groeien tot een volledige basisschool. 

In 1977 is het huidige permanente gebouw officieel geopend. In 2007 zijn twee kleuterlokalen vergroot en is het gebouw uitgebreid met een nieuwe directiekamer en teamkamer. De oude ruimtes zijn herbezet als gespreksruimte, en werkruimtes. Het gebouw telt 13 groepslokalen, een aula, een speelzaal en personeelsvoorzieningen. De naam van de school is destijds bedacht door een leerling van de school en er zijn door de vormgeving aanknopingspunten met een blokkendoos als speelmateriaal.

Het logo van de school is ontworpen door Anke Saat. Zij heeft zich voor het ontwerp laten inspireren door het computerspel Tetris ( = afgeleid van het Griekse woord 'vier ', omdat ieder blokje uit 4 vierkantjes bestaat ). Het logo van de school past bij onze missie / visie, want de visie van de Blokkendoos luidt als volgt:

 

Ons motto is: "WETEN WAT JE MOET DOEN ALS JE NIET WEET WAT JE MOET DOEN".

Uitgangspunt voor ons handelen en ons onderwijs is:

"ZORG GOED VOOR JEZELF, ZORG GOED VOOR DE ANDER EN ZORG GOED VOOR JE OMGEVING'.