Geschiedenis van de school

De Blokkendoos is een van oorsprong katholieke school, die halverwege de zeventiger jaren is gesticht. Om precies te zijn op 1 augustus 1974. Destijds gestart met twee kleutergroepen en de groepen 3 en 4 om daarna uit te groeien tot een volledige basisschool. 

In 1977 is het huidige permanente gebouw officieel geopend. In 2007 zijn twee kleuterlokalen vergroot en is het gebouw uitgebreid met een nieuwe directiekamer en teamkamer. De oude ruimtes zijn herbezet als gespreksruimte, en werkruimtes. Het gebouw telt 13 groepslokalen, een aula, een speelzaal, spreekkamers, kantoorruimtes en personeelsvoorzieningen. De naam van de school is destijds bedacht door een leerling van de school en er zijn door de vormgeving aanknopingspunten met een blokkendoos als speelmateriaal. Ook de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang hebben inmiddels een permanente plaats gekregen binnen ons gebouw.

Inmiddels is het gebouw natuurlijk wat gedateerd. Daarom wordt in 2022 een forse renovatie uitgevoerd om de school weer volledig aan te passen aan alle eisen van de huidige tijd. Zowel onderwijskundig (inrichting) als technisch (veiligheid, schone lucht, duurzaam, energiezuinig).

Het logo van de school is ontworpen door Anke Saat. Zij heeft zich voor het ontwerp laten inspireren door het computerspel Tetris (afgeleid van het Griekse woord 'vier', omdat ieder blokje uit vier vierkantjes bestaat). 

 

Goed onderwijs verzorgen aan elk kind dat naar De Blokkendoos komt.

Dáár staan we voor. Als team hebben we in 2022 een nieuw missie statement beschreven. Dit verwoordt waar we voor staan en waar we voor gaan. Met elkaar als team, met de kinderen en met de ouders van De Blokkendoos:

Samen met elkaar leren, ontwikkelen, groeien en bloeien in een veilige, uitdagende en betekenisvolle omgeving

Uitgangspunt voor ons handelen en ons onderwijs is hierbij:

Zorg goed voor jezelf, zorg goed voor de ander en zorg goed voor de omgeving