Laatste nieuws

Privacy.

Voor alle info over privacy verwijzen we u naar de site van het bestuur leerrijk.nl

Continu rooster! 

maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 uur tot 14.45 uur. Alle kinderen blijven op school en eten in de klas van hun leekracht.

woensdag en vrijdag: 8.30 uur tot 12.30 uur. Alle kinderen zijn 's middags vrij.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Nick de Lange, directeur van de school. (0416-362335 of infodeblokkendoos@leerrijk.nl)

 

We hebben ons Brabantsverkeersveiligheidslabel (BVL) 2019-2020 'brons' wederom behaald.

BVL vignet 2019-2020

inspectierapport 2016

 

Open dag

Onze open dag staat gepland voor vrijdag 11 maart 2022 van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Onze informatieavond voor nieuwe ouders is gepland voor woensdagavond 9 maart 2022 om 20.00 uur.

 

Deze activiteiten zullen alleen doorging kunnen vinden als de dan geldende coronamaatregelen het toetsaan.