Laatste nieuws

brief ouders opening school 8-2-2021

beslisboom 8-2-2021

Privacy.

Voor alle info over privacy verwijzen we u naar de site van het bestuur leerrijk.nl

Open dag

Onze open dag van woensdagmorgen 3 maart 2021 gaat niet door.

Onze algemene informatieavond voor nieuwe gezinnen van 24 februari 2021 gaat niet door.

Het alternatief is om een afpsraak te maken met de directeur van de school om een privé gesprek met rondleiding te krijgen.

U kunt hiervoor bellen naar 0416-362335 en vragen naar Nick de Lange. U kunt ook een mail sturen naar nickdelange@leerrijk.nl

Continu rooster! 

maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 uur tot 14.45 uur. Alle kinderen blijven op school en eten in de klas van hun leekracht.

woensdag en vrijdag: 8.30 uur tot 12.30 uur. Alle kinderen zijn 's middags vrij.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Nick de Lange, directeur van de school. (0416-362335 of infodeblokkendoos@leerrijk.nl)

 

We hebben ons Brabantsverkeersveiligheidslabel (BVL) 2019-2020 'brons' wederom behaald.

BVL vignet 2019-2020

inspectierapport 2016

 

Open dag

Onze open dag staat gepland voor vrijdag 11 maart 2022 van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Onze informatieavond voor nieuwe ouders is gepland voor woensdagavond 9 maart 2022 om 20.00 uur.

 

Deze activiteiten zullen alleen doorging kunnen vinden als de dan geldende coronamaatregelen het toetsaan.