Laatste nieuws

Privacy.

Voor alle info over privacy verwijzen we u naar de site van het bestuur leerrijk.nl

 

Geen invoering continu rooster! 

Basisschool de Blokkendoos heeft voor dit huidig schooljaar niet voldoende overblijfmedewerkerrs gevonden om verantwoord een 3 daags continurooster in te voeren.

Daarom is de beslissing genomen om in schooljaar 2018-2019 géén  3 daags continu rooster in te voeren.

De lestijden blijven zoals ze nu zijn.

Overblijven blijft nog steeds mogelijk en is via KMB aan te vragen (0416-278472)

 

inspectierapport 2016

Informatie avond en open dag voor nieuwe ouders

In 2019 was onze open dag op woensdag 13 februari.

Maar u kunt ook op andere dagen onze school bezoeken en gebruikmaken van een rondleiding.

Voor afspraken of een rondleiding kunt het bellen met de directeur, Nick de Lange, 0416-362335of stuur een mail naar infodeblokkendoos@leerrijk.nl