Laatste nieuws

Privacy.

Voor alle info over privacy verwijzen we u naar de site van het bestuur leerrijk.nl

 

Invoering continu rooster vanaf schooljaar 2019-2020! 

Basisschool de Blokkendoos heeft besloten om een 3 daags continurooster in te voeren.

Een grote meerderheid van de ouders heeft hiervoor het groene licht gegeven.

De lestijden zijn als volgt:

maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 uur tot 14.45 uur. Alle kinderen blijven op school en eten in de klas van hun leekracht.

woensdag en vrijdag: 8.30 uur tot 12.30 uur. Alle kinderen zijn 's middags vrij.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Nick de Lange, directeur van de school. (0416-362335 of infodeblokkendoos@leerrijk.nl)

 

We hebben ons Brabantsverkeersveiligheidslabel (BVL) 2018-2019 'brons' wederom behaald (behouden).

BVL vignet 2018-2019

inspectierapport 2016

Informatie avond en open dag voor nieuwe ouders

De informatie avond is voor schooljaar 2020-2021 gepland op woensdag 24 februari om 20.00 uur.

In 2021 is onze open dag op woensdag 3 maart.

Maar u kunt ook op andere dagen onze school bezoeken en gebruikmaken van een rondleiding.

Voor afspraken of een rondleiding kunt u bellen met de directeur, Nick de Lange, 0416-362335 of een mail sturen naar infodeblokkendoos@leerrijk.nl