Vrije dagen en vakanties schooljaar 2017-2018

Donderdagmiddag                       21 september

Herfstvakantie                            16 t/m 20 oktober

Dinsdagmiddag                           5 december

Vrijdagmiddag                            22 december

Kerstvakantie                             25 december t/m 5 januari

Donderdagmiddag                      1 februari

Voorjaarsvakantie                       12 februari t/m 16 februari

Maandagmiddag                         26 februari

Woendag                                                  7 maart

Tweede Paasdag                        2 april

Meivakantie                               23 april t/m 5 mei

Hemelvaart                               10 en 11 mei

Tweede Pinksterdag                   21 mei

Woensdag                                 6 juni

Zomervakantie                          9 juli t/m 19 augustus